Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Matematický ústav v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Název oboru vzdělávání
Filologické vědy
Sociální vědy
Informatické obory
Matematické obory
Publicistika, knihovnictví a informatika
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Ekologie a ochrana životního prostředí
Obory z oblasti historie
Fyzikální obory
Umění a užité umění
Ekonomie
Zdravotnictví
Název oboru vzdělávání
Filologické vědy
Sociální vědy
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Informatické obory
Matematické obory
Publicistika, knihovnictví a informatika
Architektura
Podnikání v oborech, odvětví
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Teorie a dějiny umění
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Ekonomika a administrativa
Ekologie a ochrana životního prostředí
Obory z oblasti historie
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Filozofie, teologie
Obecně odborná příprava
Fyzikální obory
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Chemické obory
Ekonomie
Zdravotnictví
Název fakulty
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Matematický ústav v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slezská univerzita v Opavě