Course: Basic Academic Writing

« Back
Course title Basic Academic Writing
Course code USES/EC185
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • HUŠEK Petr, Mgr. Ph.D.
Course content


Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, One-to-One tutorial, Students' self-study
  • unspecified - 10 hours per semester
  • unspecified - 80 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Credit

Recommended literature
  • ČMEJRKOVÁ, S. a DANEŠ, F. a SVÉTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
  • GILLET, A. a HAMMOND, A. a MARTALA, M. Successful academic writing. Harlow: Pearson, 2009. ISBN 978-0-273-72171-0.
  • HARTLEY, J. Academic writing and publishing: a practical handbook. London: Routledge, 2008. ISBN 978-0415-45322-6.
  • MEŠKO, D. a KATUŠČÁK, D. a FINDRA, J. a kol. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
  • ŠANDEROVÁ, J. a MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-50-7.
  • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Public Policies in Opava Central European Studies (3) Social sciences - Summer
Faculty of Public Policies in Opava Central European Studies (2) Social sciences - Summer