Course: Methodology of guiding

« Back
Course title Methodology of guiding
Course code ULGAT/LA035
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • SONNKOVÁ Pavlína, Ing.
 • PLESNÍK Pavol, doc. RNDr. PhD.
Course content
1. The characteristics of guiding services 2. Types of guiding 3. Personality of a guide 4. Preparation of a tour guide for a tour (stay) 5. Duties and tasks of a tour guide during a tour (stay) 6. Duties and tasks of a tour guide after a tour (stay) 7. Applying the knowledge of psychology in a tour guide performance

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • ANTL, P., NEJDL, K. Turismus 1. Praha, 2004.
 • ČERTÍK, M. A KOL. Cestovní ruch - vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF s.r.o., 2001. ISBN 80-238-6275-8.
 • HOUŠKA, P. Průřezový přehled o problematice průvodcovské činnosti v cestovním ruchu. Praha, 2010.
 • INDROVÁ, J. A KOL. Cestovní ruch: základy. Praha, 2009.
 • INDROVÁ, J., HOUŠKA, P., PETRŮ, Z. Kvalita ve službách cestovního ruchu. Praha, 2011.
 • MALÁ V. A KOL. Základy cestovního ruchu. Praha, 2002.
 • MELICHÁREK, M. Řešení modelových situací v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis, 1999. ISBN 80-901462-2-8.
 • NOVACKÁ, Ĺ. Technika v cestovnom ruchu. Bratislava, 2004.
 • Odborné časopisy. C.O.T., Travel Gazette, Travel Profi.
 • ORIEŠKA, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 2007.
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis, 2010. ISBN 978-80-85970-68-5.
 • RYŠAVÁ, J., VOLEMAN, S. Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu. Praha, 2009.
 • SEIFERTOVÁ, V. A KOL. Průvodcovské činnosti. Praha, 2013.
 • ZELENKA, J., PÁSKOVÁ M. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha, 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Spa Management and Tourism (2) Gastronomy, hotel industry and tourism 2 Winter