Course: The History of conservation

« Back
Course title The History of conservation
Course code UHV/P0002
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ŠOPÁK Pavel, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. The origins of interest in the monuments in the ancient world, assessment of The Monument in the Middle Ages 2. Secularization (esthetic) monumentického thought in the Renaissance 3. The Baroque period - the tension between religiosity and new historicism 4. The Enlightenment - monumentický pragmatism 5. Romantic movement - historicism and nationalism as principles monumentic activities, term antique. 6. The Historicism in architecture - transformation strategy, personalities, organizations 7. The Late Historicism and Art Nouveau period, departure from restoration to preservation 8. The Central Committee and the Vienna School of art history 9. Czech monumentické thinking in the 19th century and the Club for Old Prague 10. The situation in the Czech state conservation in the years 1918 - 1945, non-government conservation (associations, movements, personalities, Krajinská museum theory). 11. The situation in the Czechoslovak state conservation since 1945 (1948) 12. The situation in the preservation of monuments in the Czech Republic after 1989 - the search and returns

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • Birnbaum, V. Památkářská idea. In: Listy z dějin umění. Praha 1947, s. 289-293..
 • Dvořák, M. Katechismus památkové péče. Praha 1991..
 • Hlobil, I. Teorie městských památkových rezervací. Praha 1985..
 • Hlobil, I. Teorie památkové péče - neuralgický bod dějin umění. Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 2, s. 137-138..
 • Hobzek, J. Vývoj památkové péče v českých zemích. Praha 1987..
 • Hofman, J. Ochrana památek. Praha 1921..
 • Hypšman, B. Obnova památné Prahy. Praha 1947..
 • Kotrba, V. Historismus a počátky památkové péče v českých zemích v době barokní. In: sborník Staletá Praha 2, 1966..
 • Kroupa, P. Čas a autenticita památky. Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 5, s. 431-442..
 • Mrštík, V. Bestia triumphans. In: Moje sny 2, Praha, b.r., s. 724-790..
 • Pavel, J. Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století. OD osvícenství do první světové války. SAP 25, 1975, s. 143-293..
 • Riegl, A. Die moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung. Wien 1893 (český překlad Praha 2001, Riegl, A.: Moderní památková péče)..
 • Richter, V. Památka. Monumentorum tutela - ochrana pamiatok. Bratislava 1980, s. 5-18..
 • Sedlmayr, H. Demolovaná krása. Praha 1992..
 • Sedlmayr, H. Demolovaná krása. Praha 1992..
 • Sus, O. Nové teoretické založení ochrany umění. Vlastivědný věstník moravský 23, 1971, s. 230-234..
 • Štoncner. Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918 - 1938 I.-III. Zprávy památkové péče 65, 2005, passim..
 • Uhlíková, K. Národní kulturní komise 1947 - 1951. Praha 2004..
 • Vinter, V. Úvod do dějin a teorie památkové péče I.-II. Praha 1971..
 • Vinter, V. Úvod do dějin a teorie památkové péče I.-II. Praha 1971..
 • Wagner, V. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha 1946..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava History - Preservation of Monuments (1) History courses 1 Summer