Course: Examination and Analysis in Conservation and Restoration

« Back
Course title Examination and Analysis in Conservation and Restoration
Course code UHV/MN515
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ŠIMČÍK Antonín, Mgr.
 • RAJHELOVÁ Hana, Ing. Mgr.
Course content
1. The basic principles of scientific survey of monuments. 2. The basic division of instrumental methods. 3. Sampling of works of art and monuments. 4. Principles of optical microscopy. 5. Principles of Electron Microscopy. 6. Analyses based on X-rays. 7. Principles of atomic spectroscopy methods. 8. Principles of methods of molecular spectroscopy (UV-VIS, IR, Raman). 9. The use of analytical methods for the survey of metals. 10. The use of analytical methods for the survey of wood. 11. The use of analytical methods for the survey of stone and ceramics. 12. The use of analytical methods for the survey of textiles, leather and photographic material. 13. Presentation of seminar papers.

Learning activities and teaching methods
Lecturing
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • ČECH BARABASZOVÁ, K. - MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, K. - HOLEŠOVÁ, S. - RITZ, M. - SIMHA MARTYNKOVÁ, G. Vybrané instrumentální analýzy materiálů a nanomateriálů.. Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-810-6.
 • KLOUDA, P. Moderní analytické metody. Ostrava, 2003.
 • Kol. autorů. Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin..
 • KOPECKÁ, I. Průzkum historických materiálů: analytické metody pro restaurování a památkovou péči. Praha, 2005.
 • MIDDLETON, A - LANG, J. Radiography of Cultural Material. Oxford, 2005.
 • NOVOTNÁ, M. Metody instrumentální analýzy při průzkumu památek. Praha, 2001.
 • O'CONNOR, S. - BROOKS, M. M. X-Radiography of textiles, dress and related objekts. Oxford, 2007.
 • ODEGAARD, N. a kol. Material Characterization Test for Objects or Art and Archaeology. London, 2005.
 • PRICE, C.A:. Stone Conservation. London:Getty Publications, 1996.
 • SHASHOUA, Y.:. Conservation of plastics. Materials science, degradation and preservation. Oxford 2008..
 • TENNENT, N. The Conservation and Restoration of Ceramics. London, 1998. ISBN 1-873936-18-4.
 • TÍMÁR-BALÁZSY, Á.:. Chemical Principles of Textile Conservation. Oxford 1998.
 • UNGER, A. a kol.:. Conservation of Wood Artifacts. A Handbook. London 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava History - Museology (2) History courses - Winter