Course: Documentation of natural heritage I

« Back
Course title Documentation of natural heritage I
Course code UHV/MF067
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ZAPLETAL Miloš, doc. Ing. Dr.
Course content
1. Basic principles and terminology of ecological monitoring. Documentation natural heritage (nature and landscape). Documentation and conservation activities, in terms of protection of the natural heritage. 2. Monitoring the status and threats to biodiversity. World programs and monitoring organization. Historical monitoring. 3. Monitoring and documentation extinction rates. Data collection, recording, analysis and interpretation (assessment methods and mapping). 4. Island biogeography and the current rate of species extinction. 5. Anropogenní causes of extinction. Factors important in terms of vulnerability to extinction. The rarity. Ability distractions. Longevity. The rate of increase of the population. Factors threats to biodiversity on Earth. 6. Loss of habitat. Basic characteristics of the fragmentation and degradation of habitat. Landscape fragmentation. 7. The destruction of native habitats. Isolation of fragments of the original habitat. Effects of edge effect. Question size of natural reserves. 8. The consequences of the invasion of non-native species. The negative impact of the invasion of non-native species. Competition. Predation. Transmission of diseases and parasites. The success of invasive species. 9. Monitoring and documentation of habitat pollution. Eutrophication. Acidification of soils and waters. Monitoring of air pollutants. 10. Landscape. Landscape character. The European Landscape Convention. The basic principles of landscape ecology. Classification of habitats. Global climate change and its impact on biodiversity. 11. Structure and function of landscape mosaics. Fragmentation and disturbance of the landscape. Excessive use of resources. 12.Protection of landscape. Landscape character and its evaluation.

Learning activities and teaching methods
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • Mnohostranné mezinárodní úmluvy. Díl IV. Příroda a krajina.. Praha, 1997.
 • Begon, M., Harper, J.L., Towsend, C.R.:. Ekologie - jedinci, populace a společenstva.. Olomouc, 1997.
 • Burton, R.:. Poslední bašty přírody.. Praha, 1995.
 • Forman, T.T.R, Godron, M.:. Krajinná ekologie.. Praha, 1993.
 • Gobel, P.:. Přírodní parky pod záštitou UNESCO.. Praha, 1999.
 • Grazzini, G.:. Národní parky světa.. Praha, 1994.
 • Moldan, B.:. Příroda a civilizace - životní prostředí a rozvoj lidské civilizace.. Praha, 1997.
 • Primack, R.B., Kindlmann, P., Jersáková, J.:. Biologické principy ochrany přírody.. Praha, 2001.
 • Primack,R.B., Kindlmann, P., Jersáková, J.:. Úvod do biologie ochrany přírody.. Praha, 2011.
 • Seják, J., Cudlín, P., Pokorný, J., Zapletal, M. et al.:. Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky.. Ústí nad Labem, 2010.
 • Storch, D., Mihulka, S.:. Úvod do současné ekologie.. Praha, 2000.
 • Wilson, E.O.:. Rozmanitost života.. Praha, 1995.
 • Zapletal, M.:. Systémová dokumentace sbírek. Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace - CZ.04.1.03/3.2.15.2/0250.. Opava, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Environmental Monitoring (2) Ecology and environmental protection 2 Winter