Course: Museum Conservation and Restoration III

« Back
Course title Museum Conservation and Restoration III
Course code UHV/M1032
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ŠIMČÍK Antonín, Mgr.
 • RAJHELOVÁ Hana, Ing. Mgr.
Course content
Overview of subject matter: 1. Conservation and restoration techniques for ceramics. 2. Property damage and exploration of glass. 3. Conservation and restoration of glass. 4. Features and damaging the stone. 5. Conservation and restoration procedures for stone. 6. Specifics protection of masonry structures. 7. Specifics identification and remediation of biological attack on organic materials. 8. Property damage and procedures for wood preservatives. Preservation of dry wood. 9. Property damage and procedures for wood preservatives. Conservation wet (archaeological) wood. 10. Specifics protection of wooden architecture. 11. Property damage and research paper. 12. Conservation and restoration procedures for paper.

Learning activities and teaching methods
Lecturing, unspecified
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 1 hour per semester
Recommended literature
 • APPELBAUM, B. Conservation treatment metodology. Amsterdam, 2007.
 • BACÍLKOVÁ, B. Biologická degradace materiálu.. Litomyšl, 1996.
 • BANIK, G. - BRUCKLE, I. Paper and Water. A Guide fo rConservators. Oxford, 2011.
 • BUKOVSKÝ, V. Žlutnutie novinového papiera - vplyv svetla. Praha, 1999.
 • BUYS, S. - OAKLEY, V. The Conservation and Restoration of Ceramics. Oxford, 1996.
 • DAŇKOVÁ, A. Restaurování souboru renesančního skla zdobeného emailem. Brno, 1998.
 • DAVISON, S. Conservation of Glass.. Oxford, 2003.
 • DOMASŁAWSKI, W. a kol. Badania nad konserwacją murów ceglanych.. Toruń, 1998.
 • DORGE, V. - HOWLETT, F.C. PaintedWood: History and Conservation. Williamsburg, 1998.
 • ĎUROVIČ, M. a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha, 2002.
 • ION, M.R. - DONCEA, M.S. - ION, L.M. Nanomaterials for Chemical and Biological Restorationof Old Books. Wien, 2011.
 • JOSEF, J. Technologie výroby keramiky. Praha, 1994.
 • Koesling, V. Vom Feuerstein zum Bakelit. Berlin 1999.
 • KOLAŘÍK, L. Restaurování písemných památek. Tvorba faksimilií. Praha, 1991.
 • KOLLER, M. - KNALL, U. Holzobjekte und ihre Oberflächen. Untersuchung ? Konservierung ? Restaurierung. Klosterneuburg, 2010.
 • KOOB, S.P. Conservation and Care of Glass objects. London, 2006.
 • KOTLÍK, P.- KAŠE, J.- ŠRÁMEK, J. Opuka, STOP. Praha, 2000.
 • KOTLÍK, P. Stavební materiály historických objektů. Praha, 1999.
 • KUČEROVÁ, L. - DRÁBKOVÁ, K. Konzervace vodou nasyceného dřeva sacharidy. Praha, 2004.
 • MARQUARDT, M. Original oder Fälschung? Sammlerpraxis. RestaurierteMöbelbewerten ? Plagiateerkennen. Battenberg, 2008.
 • MIDDLETON, A - LANG, J. Radiography of Cultural Material. Oxford, 2005.
 • PAŘÍKOVÁ, J. - KUČEROVÁ, I. Jak likvidovat plísně.. Praha, 2001.
 • PRICE, C.A. Stone Conservation. London, 1995.
 • STRAKA, R. Preventivní péče. In ĎUROVIČ, M. a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih.. Praha, 2002.
 • ŠIMŮNKOVÁ, E. - KUČEROVÁ, I. Dřevo. Praha, 2000.
 • ŠKRDLANTOVÁ, M. Biocidní ochrana plynováním. Praha, 2012.
 • TENNENT, N. The Conservation Glass and Ceramics. London, 1998.
 • UNGER, A. - SCHNIEWIND, A.P. - UNGER, W. Conservation of Wood Artifacts. A Handbook.. Heidelberg, 2001.
 • VANĚČEK, I. Nástěnné malby. Praha, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava History - Museology (2) History courses 2 Winter