Course: Museum Conservation and Restoration II

« Back
Course title Museum Conservation and Restoration II
Course code UHV/M1031
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ŠIMČÍK Antonín, Mgr.
 • RAJHELOVÁ Hana, Ing. Mgr.
Course content
1. Remedial conservation and restoration. 2. Property damage and principles of conservation and restoration of iron objects - stabilization of the corrosion layer. 3. The principles of conservation and restoration of iron objects - removing the corrosion layer. 4. Property damage and principles of conservation and restoration of objects of copper alloy - stabilization of the corrosion layer. 5. The principles of conservation and restoration of objects of copper alloy - the removal of the corrosion layer. 6. Property damage and principles of conservation and restoration of silver. 7. Property damage and principles of conservation and restoration of lead. 8. Property damage and principles of conservation and restoration of tin. 9. Property damage and principles of conservation and restoration of zinc. 10. Property damage and principles of conservation and restoration of gold. 11. Property damage and principles of conservation and restoration of aluminum and other light metals. 12. Presentation of seminar papers.

Learning activities and teaching methods
Lecturing, unspecified
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 1 hour per semester
Recommended literature
 • COSTA, V.:. Použití elektrochemických metod při průzkumu kovových artefaktů.
 • APPLEBAUM, B. Conservation treatment metodology. Amsterdam, 2007.
 • CRONYN, J.M. The Elements of Archaelogical Conservation. 1990.
 • GRIESSER-STERMSCHEG, M. - KRIST, G. Metallkonservierung, Metallrestaurierung. Wien, 2009.
 • JAREŠ, V. Metalografie neželezných kovů. Praha, 1955.
 • Kolektiv autorů. Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Brno, 2011.
 • Kolektiv autorů. Sborník z workshopu Stabilizace železných archeologických nálezů konaného ve dnech 4.-5.11.2002 v Technickém muzeu v Brně. Brno, 2003.
 • KREISLOVÁ, K. Dočasná protikorozní ochrana. Praha, 2008.
 • MIDDLETON, A - LANG, J. Radiography of Cultural Material. Oxford, 2005.
 • ODEGAARD, N. a kol. Material Characterization Test for Objects or Art and Archaeology. London, 2005.
 • PERLÍK, D. Konzervace stříbrných brakteátů. Brno, 2009.
 • PERLÍK, D. Nové možnosti uložení archeologických nálezů. Brno, 2007.
 • PERLÍK, D. Povrchové úpravy kovových archeologických nálezů ? ?tipy a triky, aneb jak na to?. Praha, 2011.
 • SCOTT, D.A. a kol. Iron and Steel in Art. London, 2009.
 • SCOTT, D.A. Ancient and historic Matals. Oxford, 1995.
 • SCOTT, D.A. Copper and Bronze in Art.. Los Angeles, 2002.
 • SELWYN, L. Metals and Corrosion. Canada, 2004.
 • STOULIL, J. a kol. Alternativní povlaky pro stabilizaci železných archeologických nálezů. Brno, 2010.
 • ŠILHOVÁ, A., - FOLZAN, M. Aplikace elektrolytických metod při restaurování bronzových předmětů a olověného sarkofágu. Brno, 1998.
 • ŠILHOVÁ, A. Elektrochemická redukce korozních produktů bronzových předmětů a jejich chemická analýza. Brno, 2000.
 • USTOUHAL, V. Kovy a slitiny. Brno, 1992.
 • ZINKGUSS. Die Konservierung von Denkmälern aus Zink; Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Mnichov, 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava History - Museology (2) History courses 1 Summer