Course: Exercise for instrumental analysis

« Back
Course title Exercise for instrumental analysis
Course code UHV/M0095
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ŠIMČÍK Antonín, Mgr.
 • RAJHELOVÁ Hana, Ing. Mgr.
Course content
1. Principles of research of historical materials science. 2. Optical microscopy in transmitted light. 3. Optical microscopy in reflected light. 4. Optical microscopy in polarized light. 5. Chemical tests and tests for the characterization of materials. 6. Radiography of historical materials. 7. Using other instrumental methods for scientific research of historical materials. 8. Scientific research of metals. 9. Scientific research of silicates. 10. Scientific research of wood and paper. 11. Scientific research of textiles and leather. 12. Presentation seminar papers.

Learning activities and teaching methods
unspecified
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • Čech Barabaszová, K. a kol. Vybrané instrumentální analýzy materiálů a nanomateriálů.. Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-810-6.
 • Ďurovič, M. a kol. Konzervování a restaurování archiválií a knih.. Praha, 2002.
 • Kirby, J. A. Spectrophotometric Method for the Identification of Lake Pigments Dyestuffs. National Gallery Technical. Bulletin, 1977.
 • Kol. autorů. Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin.. Brno, 2011.
 • Kopecká, I. - Nejedlý, V. Průzkum historických materiálů. Analytické metody pro restaurování a památkovou péči.. Praha, 2005.
 • Middleton, A. - Lang, J. Radiography of Cultural Material.. Oxford, 2005.
 • Novotná, M. - Karhan, J. - Pechová, D. Metody instrumentální analýzy při průzkumu památek. Stop.. Praha, 2001.
 • O'Connor, S., Brooks, M. M. X-Radiography of textiles, dress and related objekts. Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6632-9.
 • Odegaard, N. a kol. Material Characterization Test for Objects or Art and Archaeology.. Londýn, 2005.
 • Price, C.A. Stone Conservation. London, 1996. ISBN 978-1-60606-046-9.
 • Shashoua, Y. Conservation of plastics. Materials science, degradation and preservation.. Oxford, 2008. ISBN 978-0-7506-6495-0.
 • Tennent, N. The Conservation Glass and Ceramics. London, 1998. ISBN 1-873936-18-4.
 • Tímár-Balászy, Á. Chemical principles of Textile Conservation. Oxford, 1998.
 • Unger, A. a kol. Conservation of Wood Artifacts. A Handbook.. London, 2001. ISBN 3-540-41580-7.
 • Wülfert, S. Der Blick ins Bild. Lichtmikroskopische Methoden zu Untersuchung von Bildaufbau, Fasern und Pigmenten.. Berlín, 1999.
 • Zelinger, J. - Heidingsfeld, V. - Kotlík, P. Chemie v práci konzervátora a restaurátora.. Praha, 1987.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava History - Museology (2) History courses - Summer