Course: Informatics, system documentation II

« Back
Course title Informatics, system documentation II
Course code UHV/M0031
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ZAPLETAL Miloš, doc. Ing. Dr.
Course content
1. CIDOC draft directive for general informational statements collector's items. ICOM-CIDOC data model for documenting the collections of museums. 2.Informační system DEMUS. Subsystem evidence. Subsystem catalog. 3. Methodology for processing scientific data using computational techniques. 4. Internal and external description of the collection. Classification of articles. 5. Descriptive analysis of ceramics. Guest similarity relations between collection items using the coefficient of association and the metric coefficient. The use of cluster analysis to classify the collection. 6. Information about the discovery (localization) of the object in space. Spatial interpretation of data about the object. Coordinate systems. Geographic Information System. Proposed structure of recording information about the spatial location of the object.

Learning activities and teaching methods
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • Popis sbírkových předmětů. Směrnice CIDOC. ICOM - CIDOC..
 • Brož, M., Brožová, P.:. Excel 7.0 - základní průvodce uživatele.. Brno, 1998.
 • Buriánková, M., Komárková, A., Šebek, F. Úvod do muzejní praxe.. Praha, 2010.
 • Fassati, T.:. Manuál pro počítačovou dokumentaci sbírek. Muzejní obzory 3 - 4. 1997.
 • Chenhall, R.:. Katalogizace muzejních sbírek ve věku počítačů.. Praha, 1981.
 • Chenhall, R., Vance, D.:. Museum Collections and Today´s Computers.. New York, 1988.
 • Kukal, J., Hanousek, J., Charamza, P.:. Moderní metody zpracování dat - matematická statistika pro každého.. Praha, 1992.
 • Macháček, J. Počítačová podpora v archeologii.. Brno, 1997.
 • Malina, J.:. Nové metody popisu tvaru sbírkových předmětů.. České Budějovice, 1977.
 • Waidacher, F. Příručka všeobecnej muzeológie.. Bratislava, 1999.
 • Zapletal, M. Systémová dokumentace sbírek. Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace - CZ.04.1.03/3.2.15.2/0250.. Opava, 2007.
 • Zapletal, M. Výpočetní technika a muzejní dokumentační systémy.. Opava, 1992.
 • Zůna, P.:. Informatika a výpočetní technika.. Praha, 1993.


Study plans that include the course