Course: Informatics, system documentation I

« Back
Course title Informatics, system documentation I
Course code UHV/M0030
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ZAPLETAL Miloš, doc. Ing. Dr.
Course content
1. Analysis of the information situation in the museum. Basic and cross-sectional information subsystems in the museum. 2. The definition and the concept of information, data, information system, a digital computer and store information in memory. 3. Information phrase (record) as a model of reality, relational database management system, search and sort information. 4. Documentation, registration and cataloging of museum exhibits. Recommended administrative procedure of registration and professional documentation of museum exhibits. 5. Chronological record of the first degree and systematic evidence II. degrees of museum exhibits. Central Register of Collections (CES). 6. Cataloging the collection. The system of cataloging collection items on your computer. Content catalog of articles on the computer. Approach to the classification of articles. Norms and standards for the documentation of museum collections.

Learning activities and teaching methods
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • Doporučený postup administrativní registrace muzejních sbírkových předmětů. ICOM - CIDOC..
 • Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví..
 • Brož, M., Brožová, P.:. Excel 7.0 - základní průvodce uživatele.. Brno, 1998.
 • Buriánková, M., Komárková, A., Šebek, F.:. Úvod do muzejní praxe.. Praha, 2010.
 • Fassati, T.:. Manuál pro počítačovou dokumentaci sbírek. Muzejní obzory 3 - 4. 1997.
 • Chenhall, R.:. Katalogizace muzejních sbírek ve věku počítačů.. Praha, 1981.
 • Chenhall, R., Vance, D.:. Museum Collections and Today´s Computers.. New York, 1988.
 • Kukal, J., Hanousek, J., Charamza, P.:. Moderní metody zpracování dat - matematická statistika pro každého.. Praha, 1992.
 • Macháček, J. Počítačová podpora v archeologii.. Brno, 1997.
 • Malina, J.:. Nové metody popisu tvaru sbírkových předmětů.. České Budějovice, 1977.
 • Waidacher, F. Příručka všeobecnej muzeológie.. Bratislava, 1999.
 • Zapletal, M.:. Systémová dokumentace sbírek. Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace - CZ.04.1.03/3.2.15.2/0250.. Opava, 2007.
 • Zapletal, M. Výpočetní technika a muzejní dokumentační systémy.. Opava, 1992.
 • Zůna, P.:. Informatika a výpočetní technika.. Praha, 1993.
 • Žid, N. a kol.:. Orientace ve světě informatiky.. Praha, 1998.


Study plans that include the course