Course: Introduction to Art History

« Back
Course title Introduction to Art History
Course code UHV/M0026
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ŠOPÁK Pavel, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. The concept of art history, art history and theory of art, history and art criticism, art history and art history, art history and aesthetics 2. Methods of Art History 3. History of Art History - function historiographical studies 4. Sources of the History of Art - written and visual, work as a source of 5. Auxiliary Sciences of History of Art - topography, collecting, connoisseurship, iconography, iconology 6. Description of art historical material - form and content (iconography, iconology, hermeneutics) 7. Architecture - concept, terminology, history 8. Sculpture - the concept, terminology, history 9. Painting - the concept, terminology, history 10. Arts and crafts as art - concept, terminology, history 11. Personality artists, art clubs, training of artists, art revue, artistic life 12. Art-work organizations, institutions, journals, celebrities field

Learning activities and teaching methods
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
Recommended literature
 • Baleka, J. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha, 1997.
 • Belting, H. Konec dějin umění. Praha 2000..
 • Birnbaum, V. Vývojové zákonitosti v umění. Praha 1987..
 • Henckmann, W. - Lotter, K. Estetický slovník. Praha 1995..
 • Horová, A. (ed.). Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995; dodatky, Praha 2006..
 • Chalumeau, J.-L. Přehled teorií umění. Přehled filozofie a historie umění a kritiky. Praha 2003..
 • Jiránek, M. O českém malířství moderním a jiné práce. Praha 1962..
 • Kolektiv. Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění. Praha 2007..
 • Konečný, L. Mezi textem a obrazem. Úvod do literární emblematiky. Praha 2002..
 • Kramář, V. O obrazech a galeriích. Praha 1983..
 • Lamač, M. (ed.). Myšlenky moderních malířů. Do Cézanna po Dalího. Praha 1989..
 • Lurker, M. Slovník symbolů. Praha 2005..


Study plans that include the course