Course: Current Tendencies in the Research of Cultural History

« Back
Course title Current Tendencies in the Research of Cultural History
Course code UHV/H0028
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ČAPSKÝ Martin, doc. Mgr. Ph.D.
 • KOMÁRKOVÁ Hana, Mgr.
Course content
The course is taught by an external specialist and students get acquaited with his/her field of research.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • Bloch, M. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha 1969..
 • Burke, P. (ed.). New Perspectives on Historical Writing. Cambridge 2001..
 • Burke, P. Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989). Praha 2004..
 • Burke, P. Variety kulturních dějin. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, s. 5-29, 190-218..
 • Čapská, V. a kol. Processes of Cultural Exchangein Central Europe, 1200-1800. Opava, 2014. ISBN 978-80-7510-128-0.
 • Domańska, E. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań 2005..
 • Eibach, J. - Lottes, G. Kompass der Geschichtswissenschaft. Göttingen 2002..
 • Goetz, H.-W. Moderne mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt 1999..
 • Iggers, G. Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002..
 • Le Goff, J. Paměť a dějiny. Praha 2007..
 • Nešpor, Z. R. - Horský, J. Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie. Kuděj 1/ 2004, s. 61- 81..
 • Nodl, M. - Tinková, D. (edd.). Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha 2007..
 • periodikum. Dějiny - teorie - kritikaHistorische Anthropologie. Kultur - Gesselschaft - Alltag..
 • periodikum. l´Homme, History and Theory, Past and Present.
 • Raphael, L. Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart. München 2003..
 • Rataj, T. Mezi Zíbrtem a Geertzem. Úvaha o předmětu kulturních dějin. Kuděj 7, 2005, 1-2, s. 142 - 158..
 • Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2.
 • Třeštík, D. Mysliti dějiny. Praha 1999..
 • van Dülmen, R. Historická antropologie. Vývoj - problémy - úkoly. Praha 2002..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester