Course: Myths and Stereotypes in the Czech National Historiography

« Back
Course title Myths and Stereotypes in the Czech National Historiography
Course code UHV/H0024
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ZMETÁK Igor, Mgr. Ph.D.
Course content


Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Recommended literature
 • Bartlová, M. Je možné psát jiné než nacionalistické dějiny umění? Dějiny - teorie - kritika 2, 2005, 2, s. 247-254..
 • Bartlová, Milena (ed.). Pop history. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha 2003..
 • FRAZER, J.G.:. Zlatá ratolest. Praha 1994..
 • Kopal, Petr (ed.). Film a dějiny. Praha 2005..
 • Macura, V. Český sen. Praha 1998. Praha, 1998.
 • MACURA, Vladimír. Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948-1989. Praha: Pražská imaginace, 1992.
 • Magris, C. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Praha 2001..
 • RAK, J. Bývali Čechové: české historické mýty a stereotypy. HaH, Jinočany, 1994.
 • Řepa, M. (ed.). 19. století v nás. Praha, 2008.
 • Řezníková, L. Moderna & historismus. Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Praha 2004..
 • Šima, K. Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty konstruování národní identity. ČČH 104, 2006, 1, s. 91-110..
 • Vocelka, K. Otázky výzkumu 18. století v habsburské monarchii ve světle nejnovější metodologické diskuse, ČMM 121, 2002, 2, 433-449..
 • Woitsch, J. Ta naše chaloupka česká. Proměny mýtu lidové architektury. Dějiny a současnost 30, 2008, č. 6, s. 30-33..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Secondary School Teacher Training in History (1) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Cultural History (2) History courses - Summer