Course: Methods and Approaches of Contemporary Historiography to Research of Pre-Modern History

« Back
Course title Methods and Approaches of Contemporary Historiography to Research of Pre-Modern History
Course code UHV/D3422
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ČAPSKÝ Martin, doc. Mgr. Ph.D.
Course content
Introduction History and sociology Cultural History History of mentalities The linguistic turn Microhistory Comparative History New political historiography "Visual History" The history of communication and media Gender approaches in contemporary historiography Final test

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Recommended literature
 • Bloch, M. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha 1969..
 • Burke, P. (ed.). New Perspectives on Historical Writing. Cambridge 2001..
 • Burke, P. Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989). Praha 2004..
 • Burke, P. Variety kulturních dějin. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, s. 5-29, 190-218..
 • Domańska, E. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań 2005..
 • Eibach, J. - Lottes, G. Kompass der Geschichtswissenschaft. Göttingen 2002..
 • Goetz, H.-W. Moderne mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt 1999..
 • Iggers, G. Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002..
 • Le Goff, J. Paměť a dějiny. Praha 2007..
 • Nešpor, Z. R. - Horský, J. Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie. Kuděj 1/ 2004, s. 61- 81..
 • Nodl, M. - Tinková, D. (edd.). Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha 2007..
 • periodikum. Dějiny - teorie - kritikaHistorische Anthropologie. Kultur - Gesselschaft - Alltag..
 • periodikum. l´Homme, History and Theory, Past and Present.
 • Raphael, L. Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart. München 2003..
 • Rataj, T. Mezi Zíbrtem a Geertzem. Úvaha o předmětu kulturních dějin. Kuděj 7, 2005, 1-2, s. 142 - 158..
 • Storchová, L. - Horský, J. a kol. Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-86971-92-6.
 • Třeštík, D. Mysliti dějiny. Praha 1999..
 • van Dülmen, R. Historická antropologie. Vývoj - problémy - úkoly. Praha 2002..
 • Veyne. Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec, 2010. ISBN 978-80-87378-26-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava History - Museology (2) History courses - Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Cultural History (2) History courses 1 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Secondary School Teacher Training in History (1) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava History (1) History courses - Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava History (1) History courses - Summer