Course: Town in the Bohemian Lands in the High and Late Middle Ages

« Back
Course title Town in the Bohemian Lands in the High and Late Middle Ages
Course code UHV/D2184
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ČAPSKÝ Martin, doc. Mgr. Ph.D.
Course content
City as a new phenomenon of high medieval society. Founding of the city. The city as a community Social and spatial stratification of the medieval city. Municipal Administration Municipal sources The city as an economic center Town and country Town and city networks The city as a social phenomenon City and people on the edge

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Recommended literature
 • Bakala, J. Moravsko-slezské pomezí v proměnách 13. věku. Brno, 2002.
 • Boockmann, H. Die Stadt im späten Mittelalter. München 1987..
 • Borovský, T. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno 2005..
 • Flodr, M. Brněnské městské právo. Brno 2001..
 • Hoffmann,F. České město ve středověku,Praha 1992..
 • Isenmann, E. Der deutsche Stadt im Mittelalter. Köln, 2012.
 • Kejř, J. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998..
 • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005..
 • Nodl, M. - Šmahel, F. (edd.). Člověk českého středověku. Praha 2002..
 • Nodl, M. (ed.). Sociální svět středověkého města. Praha 2006..
 • Sulitková, L. Vývoj městských knih v Brně ve středověku. Praha 2004..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava History (1) History courses - Summer