Course: The Central Europe between East and West in 1680 - 1938

« Back
Course title The Central Europe between East and West in 1680 - 1938
Course code UHV/D0014
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ŠOPÁK Pavel, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1/ Turkish danger in Central Europe, Baroque piety , historicism - regional experience 2/ Josephine concept of "state - machine " versus Central Europe as the traditional regions and patriarchal relations , patriotism , romantic historicism 3/ The discovery of Slavic theme , the beginnings of Slavonic Studies - Josef Dobrovský, Jan Kollár and Pavel Josef Safarik; Slavic Studies at the University of Vienna 4/ Panslavism and Central European reception (Kirjějevskij , Askakov) ; neoslovanism 19th century criticism panslavism by Karel Havlicek 5/ Czech Culture and Civil Society 1850-1918 - cultural strategy , Slavic themes, motifs ( TOPIK ) for example (Josef Holecek ) 6/ Tomáš Garrigue Masaryk and "Slav question" 7/Czech Modernism between East and West - F. X. Šalda, Polish Modernism and vernakulárni revival ; moderna in southern Slavonia, resp. Croatia. 8/ Slovakia and its emancipation - education, culture , relationship to the Czech culture, scientific and literary 9/ Slavic and Central European avant-garde traditionalism : the - isms and a new Slavic mythology 10/ Czechoslovakia 1918-1938 between East and West : Slavic cultural policy of the state et / west orientation versus 11/ Resuscitation Slavic ideas in Czechoslovakia after 1945 ( in 1948 , respectively . 1950)

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial, Internship
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 5 hours per semester
Recommended literature
 • Boris Jakovenko. Dějiny ruské filosofie. Praha, 1938.
 • Dušan Kováč. Dějiny Slovenska. Praha, 2007.
 • Harrie Salman. Evropa v novém světle.. Praha, 1994.
 • Jan Rychlík. Dějiny Chorvatska. Praha, 2011.
 • Kolektiv. Dějiny Rakouska. Praha, 2010.
 • Lázslo Konter. Dějiny Maďarska. Praha, 2011.
 • Martin Kučera. Kultura v českých dějinách 19. století. Praha, 2011.
 • Miloš Zelenka. Literární věda a slavistika. Praha, 2002.
 • Stanislav Šmatlák. Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava, 1988.
 • Tomáš Garrigue Masaryk. Rusko a Evropa 1 - 3. Praha, 1996.
 • Václav Černý. Vývoj a zločiny panslavismu. Praha, s.d.
 • Vratislav Doubek. T. G. MAsaryk a česká slovanská politika 1882-1910. Praha, 1999.


Study plans that include the course