Course: History of Modern Art = Art History - part three

« Back
Course title History of Modern Art = Art History - part three
Course code UHV/00021
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ŠOPÁK Pavel, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. Legacy of the Baroque, Baroque Classicism, the Enlightenment classicism, rococo 2. Classicism in Europe, examples of architecture, the principles of classical poetics and specific iconography 3. Romanticism in Europe 4. Czech art in the first half of the 19th century - an overview of development, personality, work, institutions 5. Art of the 19th century - from romanticism to realism, plenérismu origins in the French landscape painting 6. Historicism second 19th century - the situation in painting and architecture 7. Modern art - from Impressionism to Art Nouveau 8. Situation of Art in Central Europe 1850-1914 - Austria and Czech country 9. Art before the First World War - isms and the concept of the avant-garde 10. The situation of interwar culture in Europe - between expression and classicism 11. The Art totalitarian 30th - 50 20th century - Germany and the Soviet Union 12. Part-time modernism after World War II - art in the age of consumption

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • Bertens, H. - Natoli, J. Encyklopedie postmodernismu. Brno 2005..
 • Fahr-Beckerová, G. Secese. Praha 1998..
 • Frampton, K. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha 2004..
 • Haas, F. Architektura 20. století. Praha 1978..
 • Hlušička, J. České moderní malířství v Moravské galerii v Brně I.-II. Brno, Blok 1984..
 • Chalupecký, J. Nové umění v Čechách. Praha 1994..
 • Chalupecký, J. Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968 - 1988. Olomouc 1997..
 • Lahoda, V. Český kubismus. Praha 1996..
 • Liessmann, K. P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000..
 • Lynton, N. Umění 19. a 20. století. Umění světa. Praha 1981..
 • Machalíková, P. Objevování středověku. Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století. Praha 2005..
 • Mráz, B. - Mrázková, M. Encyklopedie světového malířství. Praha 1988..
 • Prahl, R. a kolektiv. Umění náhrobku v českých zemích 1780 - 1830. Praha 2004..
 • Rakušanová, M. - Wittlich, P. - Lahoda, V. - Srp, K. Křičte ústa. Předpoklady expresionismu. Praha 2007..
 • Rousová, H. Linie, barva a tvar v českém výtvarném umění třicátých let. Praha, katalog Galerie hl. m. Prahy 1989..
 • Svobodová, K. a kolektiv. Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách. Katalog Moravské galerie. Brno 2001..
 • Švácha, R. a kolektiv. Dějiny českého výtvarného umění V / 1939-1958. Praha 2005..
 • Theinhardtová, M. Německé a rakouské malířství 19. století ve sbírkách oblastní galerie v Liberci. Liberec 1997..
 • Zatloukal, P. Brněnská architektura 1815 - 1915. Průvodce. Brno, Obecní dům 2006..


Study plans that include the course