Course: Field Training in Environmental Monitoring

« Back
Course title Field Training in Environmental Monitoring
Course code UF/ZP501
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • KOTRLOVÁ Andrea, RNDr. Ing. Ph.D.
 • ZAPLETAL Miloš, doc. Ing. Dr.
 • VALA Miroslav, Ing. CSc.
Course content
The course is placed at the end of the bachelor's study programme, so that the students can put all the acquired theoretical knowledge and skills into practice. Field training is focused on monitoring of human impacts on the environment under the guidance of the lecturer. Students may choose one of the following areas of specialization: 1) air quality monitoring - Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. 2) water quality monitoring - RNDr. Ing. Andrea Kotrlová, Ph.D. 3) noise measurement, monitoring of humidity, electrosmog monitoring etc. - Ing. Miroslav Vala, CSc.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, unspecified, unspecified, unspecified, Laboratory work
Recommended literature
 • Anděl, P. Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring. Liberec, 2011.
 • Braniš, M., Hůnová, I.:. Atmosféra a klima. Aktuální otázky ochrany ovzduší.. Praha, 2009.
 • Herčík, M. 111 otázek a odpovědí o životním prostředí: chytrá kniha pro studenty, odborné pracovníky a širokou veřejnost. Ostrava, 2004.
 • Horáková, M. Analytika vody. Praha, 2003.
 • Kaličinská, J. Monitorování životního prostředí. Ostrava, 2006.
 • Kotrlová, A. Stanovení vybraných ukazatelů kvality vod. Návody k laboratorním a terénním praktickým cvičením. SU Opava, 2015.
 • Pitter, P. Hydrochemie. Praha, 1999.
 • Zapletal, M.:. Atmosférická depozice acidifikačních činitelů na území České republiky.. Opava, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Environmental Monitoring (2) Ecology and environmental protection 3 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Environmental Monitoring (1) Ecology and environmental protection - Summer