Course: Hardware PC

« Back
Course title Hardware PC
Course code UF/MM016
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • SEKANINA Hynek, RNDr. Ph.D.
Course content
Computer - basic terms and working principles. Von Neumann computer scheme. History and computer generations. Computer platforms. Mainboards and chipsets - from the history to contemporary state, the main computer architectures (chipsets platforms). Processors - historical view and contemporary state, main features of each development stage, processor's classification according to the computer type (desktop, notebook etc.) Memories in PC - historical view and contemporary state (f.i. main features, slot types etc.). Computer buses - types and development. Graphical cards - development from history to the present day (f.i. main features, slot types etc.). External buses - the development overview of types and parameters. Disk drives - types and working principles, development and overview of present state. Optical drives - the overview of types, parameters and performance up to present-day. Computer monitors - historical overview, basic types and working principles, contemporary state summary.

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, unspecified, unspecified, One-to-One tutorial, unspecified
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 15 hours per semester
 • unspecified - 15 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • Brandejs, M. Mikroprocesory INTEL 8086-80486. Grada, 1991.
 • Jaroslav Horák. BIOS a Setup - Průvodce základním nastavením počítače. Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0148-7.
 • Jaroslav Horák. Hardware pro pokročilé. Computer Press. ISBN 80-722-6553-9.
 • Jaroslav Horák. Poznejte vnitřek počítače. Grada, 2001. ISBN 80-247-0046-8.
 • Jim Aspinwall. IRQ, DMA a I/O Předcházení a řešení konfliktů v konfiguraci počítače. Computer Press. ISBN 80-722-6264-5.
 • Kainka, Burkhard - Berndi, Hans, Joachim. Využití rozhraní PC pod Windows. Hel, 2000. ISBN 80-861-6713-5.
 • Mark Minasi. Velký průvodce hardwarem. Grada, 2002. ISBN 80-247-0273-8.
 • Matoušek, David. USB prakticky s obvody FTDI - 1. díl. BEN, 2003. ISBN 80-730-0103-9.
 • Miroslav Šnorek. Standardní rozhraní PC. Grada, 1992. ISBN 80-85424-80-0.
 • Petr Broža. Přetaktování - jak zvýšit výkon počítače - 2. aktualizované a doplněné vydání. Computer Press. ISBN 80-251-0068-5.
 • Petr Broža. 333 tipů a triků pro vypalování CD a DVD. Computer Press. ISBN 80-7226-964-X.
 • Roderick Smith. Linux a hardware. Computer Press. ISBN 80-722-6514-8.
 • Ron White. Jak fungují počítače. Softpress, 2003. ISBN 80-864-9748-8.
 • Vlach, Jaroslav. Počítačová rozhraní. BEN, 2000. ISBN 80-730-0010-5.
 • Vrátil, Zdeněk Ing. Architektura PC na bázi PENTIA. Gethon.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Multimedia Technologies (2) Physics courses 1 Winter