Course: Design and Installation of Data Networks

« Back
Course title Design and Installation of Data Networks
Course code UF/0D202
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ZEMAN Miroslav, BcA. Bc.
 • ZEMAN Jaroslav, Ing.
 • SEKANINA Hynek, RNDr. Ph.D.
Course content
1.structured cabling system according to its extent and used technologies. 2.Programmes for the data networks proposal and project documentation. 3.Summary of valid and recommended technical standards. 4.Summary of assembly technologies and standardized implements and tools. 5.The most using elements of structured cabling - summary of producers. 6.Summary of ČSN EN and branche standards. 7.Proposal and installation of spinal networks, connection of objects in camps. 8.Proposal and installation of structured cabling in object. 9.Attachment on power strength NN distribution, protection against overvoltage, grounding od data network. 10. Proposal of the data distributor and date center. 11. Structured cabling system and ATM devices link and using LAN for monitorint and safety of the object. 12. Proposal and installation of WiFi networks, frequency spectrum division, Fresnel zones. 13. Signal processing, source coding, channel coding, interlasing, modulation TDM, FDM, WDM, QAm, OFDM, CDMA 14. Practical exercises.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, unspecified, One-to-One tutorial, unspecified
Recommended literature
 • materiály firmy Belden.
 • materiály firmy PANDUIT.
 • materiály firmy Tritón Pardubice.
 • Technické normy ČSN EN.
 • Hanus, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. VUT Brno, 2003.
 • Miloslav Filka. Optoelektronika v telekomunikacích. VUT Brno, 1985.
 • Miloš Schlitter. Telekomunikační vedení. ČVUT Praha, 1995.
 • Pechač, P. Šíření vln v zástavbě. BEN, Praha, 2005.
 • Pechač, P., Zvánovec, S. Základy šíření vln pro plánování pozemních rádiových spojů. BEN, Praha, 2007.
 • Vodrážka, J. Přenosové systémy v přístupových sítích. ČVUT Praha, 2003.
 • Zandl, P. WiFi: Praktický průvodce. Computer Press, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Computer Technology and its Applications (2) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Computer Technology and its Applications (1) Informatics courses 3 Winter