Course: Computer Networks I

« Back
Course title Computer Networks I
Course code UF/0D150
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ZEMAN Miroslav, BcA. Bc.
 • SEKANINA Hynek, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Reference model OSI. 2. Addresses - types od addresses, datagrams, fragmentation and segmentation. 3. Networks topology. 4. Basics of data communication, transfer route. 5. Cabling systems. 6. Networks technology: ethernet, token ring, AnyLan, FDDI, ATM, WiFi. 7. Networks devices - classification and function. 8. Routing and routed protocols. 9. Internet protocols - network classes, subnet, common and privat addresses. 10. Netware protocols. 11. Networks basic diagnostic tools.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, unspecified, One-to-One tutorial, unspecified
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 15 hours per semester
 • unspecified - 15 hours per semester
 • unspecified - 15 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • Alena Kabelová, Libor Dostálek. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS - 3. aktualizované a rozšířené vydání. Computer Press. ISBN 80-7226-675-6.
 • Craig Hunt. Konfigurace a správa sítí TCP/IP. Computer Press, 1977. ISBN 80-7226-024-3.
 • Diane Teare. Návrh a realizace sítí Cisco-Autorizovaný výukový průvodce. Computer Press. ISBN 80-251-0022-7.
 • Fedor Kállay, Peter Peniak. Počítačové sítě a jejich aplikace. Grada, 2003. ISBN 80-247-0545-1.
 • Jaroslav Horák. Bezpečnost malých počítačových sítí. Grada, 2003. ISBN 80-247-0663-6.
 • Joseph Davies. Deploying Secure 802.11 Wireless Networks with Microsoft Windows. Computer Press. ISBN 0-7356-1939-5.
 • Patrick Zandl. Bezdrátové sítě WiFi - Praktický průvodce. Computer Press. ISBN 80-722-6632.
 • Ralph Droms, Ted Lemon. DHCP - Příručka administrátora. Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0130-4.
 • Rita Pužmanová, Pavel Šmrha. Propojování sítí s TCP/IP. KOPP. ISBN 80-723-2080-7.
 • Rita Pužmanová. Širokopásmový Internet - Přístupové a domácí sítě. Computer Press. ISBN 80-251-0139-8.
 • Stephen J. Bigelow. Mistrovství v počítačových sítích - Správa, konfigurace, diagnostika a řešení problémů. Computer Press. ISBN 80-251-0178-9.
 • Václav Jirovský. Vademecum správce sítě. Grada, 2001. ISBN 80-7169-745-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Computer Technology and its Applications (2) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Computer Technology and its Applications (1) Informatics courses 2 Winter