Course: Computer Peripherals

« Back
Course title Computer Peripherals
Course code UF/0D127
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ZEMAN Miroslav, BcA. Bc.
 • SEKANINA Hynek, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Interfaces of computer peripherals: RS232, paralelní port, FireWire (IEEE 1394), SCSI, USB, PCMCIA, Bluetooth. 2. Connectors and cables. 3. Printers: principles and printing technology, expenses, consumer material, printer install, configuration of network ports. 4. Scanners: used techology, scanner's types, installing, twain moduls, scanning's theory, specialized software Silverfast. 5. CD, DVD, Blu-ray mechanics: formats CD-R, CD-RW, DVD+, DVD-, DVD+RW, DVD-RW, Blu-ray, technology and principles of burning, used materials for CD, DVD, Blu-ray, device install. 6. Digital camcorders and cameras, webcams: technology, specifications of camcorders and cameras, memory cards and readers, types of picture and video files, compression, data- banks, connection to PC and TV, RAW format's conversion. 7. CRT and LCD monitors of various technology, dataprojectors - technology, characteristics of monitors and dataprojectors, connection to PC using D-SUB, DVI, BNC, HDMI, DisplayPort, the proper graphic regime's settings. 8. Modems and faxes: technology, transfer protocols. 9. External disks and memory devices and theirs connection to PC, NAS. 10. TV cards.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, unspecified, One-to-One tutorial, unspecified
Recommended literature
 • Bartoň, Martin. Vypalování CD - Hardware. Mobil media, 2002. ISBN 80-865-9305-3.
 • Dave Johnson. Jak využívat digitální fotoaparát. SoftPress, 2003. ISBN 80-864-9757-7.
 • Jan Pecinovský. Vypalování CD. Grada, 2003. ISBN 80-247-0719-5.
 • Jan Pecinovský. Vypalujeme CD na počítači. Grada, 2003. ISBN 80-247-0718-7.
 • Jaroslav Horák. BIOS a Setup - Průvodce základním nastavením počítače. Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0148-7.
 • Jaroslav Horák. Hardware pro pokročilé. Computer Press. ISBN 80-722-6553-9.
 • Jaroslav Horák. Tiskárny - Praktický průvodce uživatele. Computer Press. ISBN 80-722-6212-2.
 • Jim Aspinwall. IRQ, DMA a I/O Předcházení a řešení konfliktů v konfiguraci počítače. Computer Press. ISBN 80-722-6264-5.
 • Josef Pecinovský. Skenery a skenování. Grada, 2003. ISBN 80-247-0544-3.
 • Josef Pecinovský. Skenujeme na počítači. Grada, 2001. ISBN 80-247-0045-X.
 • Julie Adair Kingová. Digitální fotografie for Dummies. IDG, 2000. ISBN 80-86304-00-0.
 • Kainka, Burkhard - Berndi, Hans, Joachim. Využití rozhraní PC pod Windows. Hel, 2000. ISBN 80-861-6713-5.
 • Kainka, Burkhard. USB. BEN, 2002. ISBN 80-730-0073-3.
 • Karel Voráček. Používáme DVD. Grada, 2002. ISBN 80-247-0365-3.
 • Malina, Václav. Digitální technika. KOPP. ISBN 80-723-2157-6.
 • Mark Minasi. Velký průvodce hardwarem. Grada, 2002. ISBN 80-247-0273-8.
 • Matoušek, David. USB prakticky s obvody FTDI - 1. díl. BEN, 2003. ISBN 80-730-0103-9.
 • Miroslav Šnorek, Karel Richta. Připojování periferií k PC. Grada, 1996. ISBN 80-7169-146-1.
 • Pavel Konotek a spol. Velká kniha skenování - úprava obrázků a tisk. UNIS Publishing, 2000. ISBN 80-86097-50-1.
 • Petr Broža. Vypalujeme CD - 4. aktualizované a doplněné vydání. Computer Press. ISBN 80-7226-836-8.
 • Petr Broža. 333 tipů a triků pro vypalování CD a DVD. Computer Press. ISBN 80-7226-964-X.
 • Ron White. Jak fungují počítače. Softpress, 2003. ISBN 80-864-9748-8.
 • Tomáš Hála, Michal Matoušek. Skenery - Praktický průvodce uživatele. Computer Press. ISBN 80-722-6217-3.
 • Vlach, Jaroslav. Počítačová rozhraní. BEN, 2000. ISBN 80-730-0010-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Computer Technology and its Applications (2) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Multimedia Technologies (1) Physics courses 2 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Computer Technology and its Applications (1) Informatics courses 1 Winter