Course: History of journalism

« Back
Course title History of journalism
Course code UBK/TV008
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • NOVOTNÝ Michal, Mgr. Bc.
Course content
Beginnings of journalism Journalism in 18th and 19th centuries Modern Czech journalism Journalism and political parties Journalism in pre-WWII period Journalism in the war period Post-war period up to 1948 Socialist era 1948-1968 Period of normalization Media after 1989

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
  • BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií : Od počátku do současnosti. . Praha, 2011.
  • KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. . Praha, 2010.
  • KÖPPLOVÁ, Barbara; KÖPPL, Ladislav. Dějiny světové žurnalistky I.. Praha, 1989.
  • OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. . Praha, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Czech Literature (3) Philological sciences - Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Czech Literature (1) Philological sciences - Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Audio-visual works (2) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Audio-visual works (1) Art and applied art 1 Summer