Course: Information management

« Back
Course title Information management
Course code UBK/KTP13
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • MATULA Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
Information science and information management Management and managers System access and system analysis Soft skills Information systems in organizations Human sources and working networks

Learning activities and teaching methods
Lecturing
Recommended literature
  • BARTÁK, J. Od znalostí k inovacím: tvorba, rozvíjení a využívání znalostí v organizacích.. 1.vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 190 s., 2008. ISBN 978-80-87197-03-5.
  • BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. 1.vyd. Olomouc: Rubico, 343 s., 1996. ISBN 80-85839-09-1.
  • ČASTORÁL, Z. Strategický znalostní management a učící se organizace.. 1.vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 144 s., 2008. ISBN 978-80-86754-99-4.
  • INTERNET. Implementation of "Education and Training 2010" Work Programme : Basic Skills, Entrepreneurship and foreign Languages [online]. Eurepean Commission, Directorate-General for Education and Culture. Dostupný z WWW, 2003.
  • INTERNET. Implementation of "Education and Training 2010" Work Programme: Key Competences [online]. Eurepean Commission, Directorate-General for Education and Culture. Dostupný z WWW, 2004.
  • NĚMEC, V. Projektový management.. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 184 s., 2002. ISBN 80-247-0392-0.
  • VODÁČEK, L.; ROSICKÝ, A. Informační management: Pojetí, poslání a aplikace.. 1.vyd. Praha: Management Press, 144 s., 1997. ISBN 80-85943-35-2.
  • VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi.. 1.vyd. Praha: Management Press, 295 s., 2006. ISBN 80-7261-143-7.
  • WALKER, A. J. Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 256 s., 2003. ISBN 80-247-0449-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 1 Summer