Course: Library functions

« Back
Course title Library functions
Course code UBK/KTP08
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
 • BURGOTT Lukáš, Mgr.
Course content
Public needs Centralization of public services Digital technologies Cooperation

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • Strategie pro evropské knihovny. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2006. ISBN 80-85851-16-4.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Formování knihoven na komunitní centra vede k jejich zviditelnění.. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online], 2010.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Dokonalé služby v hudebních knihovnách.. Duha [online], 2010.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Trend ve službách: management kvality.. 2010.
 • Jean-Claude Carriere, Umberto Eco. Knih se jen tak nezbavíme.. Praha : Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0266-6.
 • LOŠŤÁKOVÁ, D. Trendy vývoje evropských knihoven.. Knižnice, 2007.
 • RANKOV, P. Společenská funkce knihoven v dávné minulosti a nejbližší budoucnosti.. ITlib [online], 2003.
 • VLASÁK, R. Nová paradigmata knihovnictví.. [online], 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 1 Summer