Course: Marketing Technigues

« Back
Course title Marketing Technigues
Course code UBK/KT018
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
Course content
Marketing in libraries Marketing conceptions Marketing environments Marketing research Marketing communications

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Internship, Seminar classes
 • unspecified - 1 hour per semester
Recommended literature
 • ANDREASEN, A.R., KOTLER, P. Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. New York: Prenttice Hall, 2003. ISBN 0-13-041977-X.
 • FOBEROVÁ, L. Marketingové techniky. . Opava, Slezská univerzita , 2009.
 • FOBEROVÁ, Libuše a BLÁHOVÁ, Drahomíra. Mapa možných budoucností veřejných knihoven. Opava, 2012. ISBN 978-80-7365-335-4.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Implementace marketingu do činností Městské knihovny v Chemnitz. Brno, 2006.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Knihovna jako nekonečný příběh, který se lidé učí číst : marketing knihoven. Havlíčkův Brod, 2009.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Knihovny jsou marketingovým snem. Havlíčkův Brod, 2009.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Specifika managementu knihoven. Havlíčkův Brod, 2008.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Trend ve službách: management kvality.. 2010.
 • KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Victoria Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3.
 • KOTLER, P. Marketing od A do Z. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-082-1.
 • KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-010-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Summer