Course: Organising public Libraries 1

« Back
Course title Organising public Libraries 1
Course code UBK/KT003
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
Course content
History of community libraries Community libraries planning Organization of community libraries Management of community libraries Quality of libraries Budget and its construction Cooperation between libraries

Learning activities and teaching methods
Lecturing
Recommended literature
 • Eurosměrnice KIS. SKIP. Praha, 1999.
 • Strategie pro evropské knihovny. SKIP. Praha, 2006.
 • CEJPEK, J. Dějiny knihoven a knihovnictví.. Praha : Karolinum, 1992.
 • CEJPEK, J. Informace, komunikace, myšlení.. 2. přepr. vyd. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X.
 • CEJPEK, J. Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory.. Praha : SKIP, 2005.
 • DRUCKER, P.F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Formování knihoven na komunitní centra vede k jejich zviditelnění.. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online], 2010.
 • FOBEROVÁ, Libuše a BLÁHOVÁ, Drahomíra. Mapa možných budoucností veřejných knihoven. Opava, 2012. ISBN 978-80-7365-335-4.
 • FOBEROVÁ, Libuše a KONESZOVÁ, Barbora. Výzkumné metody v knihovnictví. Havlíčkův Brod, 2007.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Implementace marketingu do činností Městské knihovny v Chemnitz. Brno, 2006.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Management v knihovnách. DUHA 2009, č. 1, s. 2-10. Brno, 2009.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Organizace veřejných knihoven komuntiního typu 1, 2. Opava, 2010.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Specifika managementu knihoven. Havlíčkův Brod, 2008.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Trend ve službách: management kvality.. 2010.
 • HÁLEK,V. Plánování a organizování. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2007. 181 s.. ISBN 978-80-7041-656-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 1 Winter