Course: Information science 2

« Back
Course title Information science 2
Course code UBK/KN102
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • TIMKO Marek, Mgr. Ph.D.
Course content
Information and society Information and globalization Virtual reality and cyberculture Internet and its influence Cyberculture and education

Learning activities and teaching methods
Lecturing
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • Termodynamika a život. Podle článku Jerome Rothsteina zpracoval Jiří Svršek [online. 2005.
 • BARBIERI, M. Organické kódy : úvod do sémentické biologie. Praha, 2006.
 • BERTALANFFY, L. VON. Člověk-robot a myšlení. Praha: Svoboda, 1972.
 • BLACKMOREOVÁ, S. Teorie memů : kultura a její evoluce. Praha, 2001.
 • BOYD, R., RICHERSON, P. J. The Origin and Evolution Cultures. Oxford, 2005.
 • Burke, P. Společnost a vědění. Praha, 2007.
 • CAPURRO, R. Foundations of Information Science: review and Perspectives.
 • CEJPEK, J. Informace, komunikace, myšlení.. 2. přepr. vyd. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X.
 • COVENEY, P., HIGHFIELD, R. Mezi chaosem a řádem. Hranice komplexity : hledání řádu v chaotickém světě. Praha, 2003.
 • CURRÁS, E. Informační věda-retrospektivní ohlédnutí. Opava, 2006.
 • DAWKINS, R. Sobecký gen. Praha, 2003.
 • GRANT, G. A Memetic Lexicon. 2004.
 • HAVLÍK, V. Memy a teorie univerzálního darwinismu. In: Nosek, J. (ed.): Memy ve vědě a filosofii.. Praha, 2004.
 • HOFKIRCHNER, W. (ed.). The Quest for a United Theory of Information. World Futures General Evolution Studies (Volume 13). Amsterdam, 1999.
 • KATUŠČÁK, D. (a kol.). Informačná výchova. Bratislava, 1998.
 • LÉVY, P. Kyber Kultura. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0109-5.
 • MAREŠ, M. Slova, která se hodí aneb jak si povídat o matematice, kybernetice a informatice. Praha, 2006.
 • MARŠÍK, F., DVOŘÁK, I. Biotermodynamika. Praha, 1998.
 • MAŘÍK, V. (a kol.). Umělá inteligence 3. Praha, 2001.
 • MATURANA, H., VARELA, F. The Tree of Knowledge : the biological roots of human understanding. Shambhala, 1992.
 • MIN, J. Information: Definition, origin and evolution. In: Hofkirchner, W. (ed.): The Quest for a United Theory of Information. World Futures General Evolution Studies (Volume 13). Amsterdam, 1999.
 • NAUMANN, F. Dějiny informatiky: od abaku k internetu. Praha, 2009.
 • NOSEK, J. (ed.). Memy ve vědě a filosofii.. Praha, 2004.
 • OMNÉS, R. Quantum Philosophy: understanding and Interpreting Contemporary Science. Princeton, 1999.
 • PRIGOGINE, I., STENGERSOVÁ, I. Řád z chaosu : nový dialog člověka s přírodou. Praha, 2001.
 • PSTRUŽINA, K. Svět poznávání: k filozofickým základům kognitivní vědy. Olomouc, 1998.
 • SCHRÖDINGER, E. Co je život? Duch a hmota. K mému životu. Brno, 2004.
 • STONIER, T. Informace a vnitřní struktura vesmíru. Praha, 2002.
 • ŠMAJS, J. Filosofie - obrat k Zemi: evolučněontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání.. Praha, 2008.
 • VICKERY, B. C., VICKERY, A. Information Science in Theory and Practise. München, 2004.
 • WARWICK, K. Úsvit robotů - soumrak lidstva. Praha, 1999.
 • WIENER, N. Kybernetika a společnost. Praha, 1963.
 • ZEILINGER, A. Fundamentals of Quantum Information [online].. 1998.
 • ZELINKA, I. Umělá inteligence : hrozba nebo naděje?. Praha, 2003.
 • ŽATKULIAK, J. G. Základy informatiky. Bratislava, 1978.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science in combination with another discipline (1) Journalism, library science and informatics 1 Summer