Course: Readership I

« Back
Course title Readership I
Course code UBK/KMK05
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • BENIČKOVÁ Jarmila, Mgr.
Course content
Pre-reading stage, preconcepts Child as a reader Teenagers as readers Adolescent readers Adult readers Seniors as readers

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial
 • unspecified - 20 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 20 hours per semester
 • unspecified - 5 hours per semester
Recommended literature
 • HOMOLOVÁ, Kateřina. Pedagogicko-didaktické a psychosociální aspekty pubescentního čtenářství. Ostrava, 2008.
 • HOMOLOVÁ, Kateřina. Uživatelská propedeutika. Opava, 2010.
 • CHALOUPKA, Otakar. Horizonty čtenářství. Praha, 1971.
 • CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. Praha, 1982.
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha: o čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, 2004.
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno, 2008.
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. Brno, 2011.
 • VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Winter