Course: Digitalisation and Public Libraries

« Back
Course title Digitalisation and Public Libraries
Course code UBK/KM040
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
 • KONVIT Milan, prof. Ing. PhD.
 • ŠTĚRBOVÁ Jitka, Mgr.
Course content
Cultural heritage projects Digitalization planning Data conversion technology Data storage technology Metadata Quality control and system evaluation

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Seminar classes, Students' self-study
Recommended literature
 • Informační studia a knihovnictví v elektronických textech. Karolinum. Praha, 2002.
 • FOBEROVÁ, Libuše a BLÁHOVÁ, Drahomíra. Mapa možných budoucností veřejných knihoven. Opava, 2012. ISBN 978-80-7365-335-4.
 • FOBEROVÁ, Libuše a KONESZOVÁ, Barbora. Výzkumné metody v knihovnictví. Havlíčkův Brod, 2007.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Digitalizace národního kulturního dědictví v Polsku. Brno, 2012.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Dnešek a zítřek digitálních knihoven v Polsku.. Havlíčkův Brod, 2009.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Hodnocení vybraných digitálních knihoven z hlediska informační architektury. Havlíčkův Brod, 2010.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Testování uživatelského rozhraní vybraných digitálních knihoven ? předmluva k výzkumu.. Havlíčkův Brod, 2010.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Výzkum za účelem vytvoření uživatelského modulu v prostředí digitální knihovny. Havlíčkův Brod, 2010.
 • Konvit, Milan. Digitalizace a veřejné knihovny. Opava, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Winter