Course: Library Architecture

« Back
Course title Library Architecture
Course code UBK/KM034
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
  • BENIČKOVÁ Jarmila, Mgr.
Course content
Information explosion and its influence on the library architecture Library building and its function Interior of a library Library furniture

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Internship
  • unspecified - 8 hours per semester
Recommended literature
  • Brian Edwards, Biddy Fisher. Knihovny a studijní centra. . Havlíčkův Brod, 2006.
  • BRYCHTA, Roman. Národní technická knihovna: National Technical Library. Praha, 2009. ISBN 978-80-86504-19-3.
  • CEJPEK, Jiří. Architektura knihoven v historickém vývoji. Praha, 1968.
  • KUBÍČEK, Jaromír, Jana SHEJBALOVÁ, Jiří KUBÍČEK a Petr BENEDIKT. Moravská zemská knihovna v Brně: národní poklad : moderní architektura.. Brno, 2001. ISBN 80-238-6530-7.
  • KURKA, Ladislav. Architektura knihoven. Praha, 2011. ISBN 978-80-85851-20-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Summer