Course: Labour law and working relationships in libraries 2

« Back
Course title Labour law and working relationships in libraries 2
Course code UBK/KM033
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
Course content
Labour law Labour code Internal labour code Job control MOP

Learning activities and teaching methods
Lecturing
Recommended literature
  • FOBEROVÁ, Libuše. Pracovní právo. Havlíčkův Brod, 2005.
  • Galvas, M. Pracovní právo. Praha, 2008. ISBN 978-80-251-1872-6.
  • HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1458-2.
  • JAKUBKA, J. Zákoník práce 2011 - s výkladem. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3812-3.
  • KOTTNAUER, A., ŠTALMACH, P. Lexikon pracovního práva. Ostrava: Sagit, 1996. ISBN 80-85789-43-4.
  • NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání. Praha: Management Press. ISBN 80-85603-01-2.
  • NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4091-1.
  • WINKLER, J. , WILDMANOVÁ, M. Evropská unie. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. Praha, 1999. ISBN 80-7226-195-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Summer