Course: Public Service in CZ

« Back
Course title Public Service in CZ
Course code UBK/KM020
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • TERRICH Robert, PhDr.
Course content
Public administration Structure of the public administration in the Czech republic Local administration Central and local governments Non-profit organizations, local groups EU-projects

Learning activities and teaching methods
Lecturing
Recommended literature
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Průvodce fondy Evropské unie.. Praha : MMR Odbor vnějších vztahů, 2006.
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.Evropská charta místní samosprávy. Sdělení č. 181/1999 Sb..
  • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích..
  • LACINA, K., ČECHÁK, V. Vývoj systémů veřejné správy. Praha: Professional Publishing, 2001. ISBN 80-86419-13-4.
  • POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-748-0.
  • PRUCHA, P. Jak řídit kraj, město, obec. 1.d.. Brno : MU, 2002.
  • REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Jak řídit kraj, město, obec. Strategie komunikace řízení.. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-2957-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Summer