Course: System documentation and memory institutions 2

« Back
Course title System documentation and memory institutions 2
Course code UBK/KM015
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • ZAPLETAL Miloš, doc. Ing. Dr.
Course content
Information systems - DEMUS Methodology of scientific results recording Description of musem collections Description of archeology foundings

Learning activities and teaching methods
Lecturing
  • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
  • Buriánková, M., Komárková, A., Šebek, F.:. Úvod do muzejní praxe.. Praha, 2010.
  • Macháček, J. Počítačová podpora v archeologii.. Brno, 1997.
  • Waidacher, F. Příručka všeobecnej muzeológie.. Bratislava, 1999.
  • Zapletal, M. Systémová dokumentace sbírek. Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace - CZ.04.1.03/3.2.15.2/0250.. Opava, 2007.
  • Zapletal, M. Výpočetní technika a muzejní dokumentační systémy.. Opava, 1992.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Summer