Course: Working with adolescents

« Back
Course title Working with adolescents
Course code UBK/KM008
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • KUDELOVÁ Jiřina, Mgr.
Course content
Process of reading, reading disorders Impact of reading Education and reading Reading support in the Czech republic Individual works with young readers Young reader groups Modern technologies and media in library sections for young readers

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration
Recommended literature
  • DOMBROVSKÁ, M., H. LANDOVÁ. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Studenti kombinovaného studia kromě referátu o konkrétních formách práce s dětmi a mládeží ve vybrané knihovně a referátu o českém a zahraničním projektu na podporu čtenářství zpracují písemně metodiku vybrané formy práce pro zvolenou věkovou kategorii čtenářů. 2004.
  • HOMOLOVÁ, K. Čtenářská propedeutika. Ostrava, 2009. ISBN 978-80-7368-657-4.
  • CHALOUPKA, O. Rodina a počátky dětského čtenářství. Praha, 1995. ISBN 80-85865-40-8.
  • CHALOUPKA, O. Škola a počátky dětského čtenářství. Praha, 1995. ISBN 80-85865-41-6.
  • LEDERBUCHOVÁ, L. Dítě a kniha: o čtení jedenáctiletých. Plzeň, 2004. ISBN 80-86898-01-6.
  • TRÁVNÍČEK, J. Čteme?: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize: (2007). Brno, 2008. ISBN 978-80-7294-270-1.
  • VÁŠOVÁ, L. Úvod do bibliopedagogiky. Praha, 1995. ISBN 80-85866-07-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 1 Summer