Course: Specific Users Policy

« Back
Course title Specific Users Policy
Course code UBK/KM007
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • HOMOLOVÁ Kateřina, PhDr. Ph.D.
Course content
Handicapped people in society Handicapped library users Library users with personality disorders Seniors, mothers on maternity leave, minorities, illiterate users Library services for handicapped and socially excluded people Legal aspects

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion
 • unspecified - 39 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
Recommended literature
 • GILLBERG, CH., PEETERS, T. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-498-4.
 • CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením.. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-013-5.
 • JŮN, H. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví.. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-590-5.
 • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování.. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-817-3.
 • SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením.. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.
 • SLOWÍK, J. Speciální pedagogika.. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.
 • TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování dětí.. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-503-2.
 • UZLOVÁ, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 1 Summer