Course: Organising public Libraries 2

« Back
Course title Organising public Libraries 2
Course code UBK/KM004
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
Course content
Teamwork and team building Conflicts in teams Teamworks in libraries and their effectivity Grant policy Community projects Individual community project and its presentation

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Internship, Seminar classes
 • unspecified - 1 hour per semester
Recommended literature
 • BAKEŠOVÁ, M. ; KOUDELKA, F. Management a marketing distančního vzdělávání.. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001.
 • BAY, Rolf H. Účinné vedení týmů. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-247-9068-8.
 • BOČKOVÁ, V. Celoživotní vzdělávání - výzva nebo povinnost?. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000. ISBN 80-244-0155-X.
 • BROŽEK, V. Základní řídicí dokumenty v duchu ISO 9000:2000 : mapy procesů, organizační řád, podpisový řád, popisy pracovních míst : sborník přednášek.. Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 2001. ISBN 80-02-01418-9.
 • DOLANSKÝ, V. ; MĚKOTA, V. ; NĚMEC, V. Projektový management.. Praha : Grada Publishing, 1996.
 • FOBEROVÁ, L. ; KONESZOVÁ, B. Výzkumné metody v knihovnictví. Knihovnický zpravodaj Vysočiny. [online]. 2007, roč. 7, č. 1 [cit. 2007-04-21]. Dostupný na World Wide Web:.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Formování knihoven na komunitní centra vede k jejich zviditelnění.. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online], 2010.
 • FOBEROVÁ, Libuše a BLÁHOVÁ, Drahomíra. Mapa možných budoucností veřejných knihoven. Opava, 2012. ISBN 978-80-7365-335-4.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Organizace veřejných knihoven komuntiního typu 1, 2. Opava, 2010.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Specifika managementu knihoven. Havlíčkův Brod, 2008.
 • GARDNER, John W. Budování komunit.. Praha : Nadace VIA, 1999.
 • GLEG, Brian, BIRCH, Paul. Teamwork : budování týmu a zvedání jeho výkonu : 70 her a cvičení pro překonání bariér mezi lidmi, pro zvýšení energie, pro změnu myšlení týmu.. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-670-5.
 • HURYTOVÁ, I. . Grantování: proces přidělování nadačních příspěvků. Brno : Doplněk, 2001.
 • CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha: Aspi, 2005. ISBN 80-7357-085-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 1 Summer