Course: Information Policy 1

« Back
Course title Information Policy 1
Course code UBK/KK055
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • KONVIT Milan, prof. Ing. PhD.
Course content
Information policy Enthropy and information Information policy of EU National information policy of the Czech Republic Free access to information Censorship e-government e-signature Digital libraries Information sources Information storage

Learning activities and teaching methods
Lecturing
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • Europe: an information society for all. E-accessibility. 2001.
 • Gore announces Digital Declaration of Independence. 2000.
 • Guidelines on national information policy: scope, formulation and implementation.. Paris, UNESCO, 1985.
 • Magazín o informační bezpečnosti, šifrování a kryptografii.
 • The Clinton-Gore administration: from digital divide to digital opportunity.. 2000.
 • BROWNE, M. The field of information policy: I. Fundamental concepts. In: J. Inform. Sci.. č. 4, s. 261-275., 1997.
 • CEJPEK, J. Informace, komunikace, myšlení.. 2. přepr. vyd. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X.
 • KATUŠČÁK, D.; MATTHAEIDESOVÁ ,- NOVÁKOVÁ, M. Informačná výchova: terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1998. ISBN 80-08-02818-1.
 • KÖNIGOVÁ, M. - HÁNOVÁ, E. Vznik a vývoj informačních institucí v ČSSR.. Praha, 1988.
 • MATOUŠOVÁ, M. Svoboda informací jako téma informační politiky.. Ikaros. 1998.
 • MUIR, A.; OPPENHEIM, Ch. National information policy developments worldwide. I. Electronic government. J. Amer. Soc. Inform. Sci. 2002.
 • MUIR, A.; OPPENHEIM, Ch. National information policy developments worldwide. II. Universal access - adressing the digital divide. In: J. Amer. Soc. Inform. Sci.. 2002, č. 4, s. 263-273., 2002.
 • MUIR, A; OPPENHEIM, Ch. Report on developments world-wide on national information policy.. 2002.
 • PATOČKA, J. Filosofie a společenský problém informace. In: Acta bibliothecalia et informatica. Opava, Slezská univerzita. s.10-15, 1996.
 • ROWLANDS, I. Some comass bearings for information policy orienteering. In: Aslib Proc.. č. 8, s. 230-237., 1994.
 • SCHEMENT, J.R. Porat, Bell, and the information society reconsidered: the growth of infromation work in the early twentieth century. Inform. Process. Mgmt.. hhh. č. 4, s. 449-465., 1990.
 • VLASÁK, R. Informační dálnice a knihovny.. 2. vyd. Praha : SKIP, 1996.
 • VLASÁK, Rudolf. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. In Národní knihovna. In Národní knihovna. č.3, s. 159-168., 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (2) Journalism, library science and informatics 2 Winter