Course: Library collections - their organization and acquisition

« Back
Course title Library collections - their organization and acquisition
Course code UBK/KK049
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
Course content
Information storage Process of acquisition Storage systems building Book market Publishing companies Booksellers

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture supplemented with a discussion, Seminar classes, Students' self-study
 • unspecified - 20 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 20 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 3 hours per semester
 • unspecified - 1 hour per semester
Recommended literature
 • BAZALOVÁ, Eva. Akvizice obecně. Havlíčkův Brod, 2003.
 • BOLDIŠ, P. Akvizice prostřednictvím nakladatelů, distributorů a internetových knihkupectví. Praha, 1999.
 • Černá, Milena; Stöcklová, Anna. Služby knihoven a informačních středisek. Praha, 1992.
 • PAPÍK, R. a kol. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech.. Praha : Karolinum (CD), 2002.
 • STöCKLOVÁ, Anna. Akvizice. Praha, 2008.
 • Straka, Jiří. Budování informačních fondů. 1. díl.. Praha, 1980.
 • Straka, Jiří. Budování informačních fondů. 2. díl.. Praha, 1982.
 • Straka, Jiří. Budování informačních fondů. 3. díl.. Praha, 1985.
 • Ullmanová, R. a kol. Metodika budování informačních fondů v odborných knihovnách.. Praha, 1988.
 • VODIČKOVÁ, Hana. Identifikace dokumentů. Praha, 1982.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (2) Journalism, library science and informatics 2 Winter