Course: Education of Users

« Back
Course title Education of Users
Course code UBK/KK042
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • HOMOLOVÁ Kateřina, PhDr. Ph.D.
Course content
Education of children and adolescents Education by means of reading Methodology of works with readers Individual influence on readers Group influence on readers Promotion and advertisement

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, unspecified
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 15 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
Recommended literature
 • HOMOLOVÁ, K. Uživateslká propedeutika.. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-625-0.
 • CHALOUPKA, O. Škola a počátky dětského čtenářství.. Praha : Victoria Publishing, 1995.
 • KRAMPOLOVÁ, I.; POTUŽNÍKOVÁ, E. Jak (se) učí číst.. Praha : ÚIV, 2005.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník.. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.
 • SMETÁČEK, V. Informační potřeby a jejich optimální uspokojování.. Praha : Univerzita Karlova, 1990.
 • VÁŠOVÁ, L. Čtenáři a uživatelé informací.. Praha : SPN, 1987.
 • VÁŠOVÁ, L. Úvod do bibliopedagogiky. Praha, 1995.
 • WARD, P., ADAMS, S., LEVERMORE, J. Jak se připravovat na práci s mládeží.. Praha : Portál, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (2) Journalism, library science and informatics 3 Winter