Course: Digitalization written documents

« Back
Course title Digitalization written documents
Course code UBK/KB222
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
Course content
Digital libraries Copyright Digitalization Information architecture User's interface

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Presentation of seminar work, Seminar classes
 • unspecified - 1 hour per semester
Recommended literature
 • Digitalizace - cesta k ochraně a zpřístupnění dokumentů: 2. kolokvium knihovnicko-informačních pracovníků zemí V4+.. Brno, 2008. ISBN 978-80-7051-178-7.
 • Digitalizace, aneb, Konec oslích uší: DKOU : sborník vydaný u příležitosti stejnojmenné konference konané 14.-16.6.2010 v Městské knihovně v Praze.. Praha, 2010. ISBN 978-80-85041-32-3.
 • Muzea, autorský zákon a digitalizace: VI. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví : Brno, 2.-3. listopadu 2010 : sborník příspěvků. Praha, 2011. ISBN 978-80-86611-42-6.
 • DUSPIVA, Zdeněk. Digitalizace jako budoucnost elektronických médií. Praha, 2004. ISBN 80-7220-169-7.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Digitalizace národního kulturního dědictví v Polsku. Brno, 2012.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Dnešek a zítřek digitálních knihoven v Polsku.. Havlíčkův Brod, 2009.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Hodnocení vybraných digitálních knihoven z hlediska informační architektury. Havlíčkův Brod, 2010.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Testování uživatelského rozhraní vybraných digitálních knihoven ? předmluva k výzkumu.. Havlíčkův Brod, 2010.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Výzkum za účelem vytvoření uživatelského modulu v prostředí digitální knihovny. Havlíčkův Brod, 2010.
 • HÝBL, František. Digitalizace komenián. Praha, 2002.
 • KONVIT, M.; FOBEROVÁ, L.; KONESZOVÁ, B. Knihovny a remediace. Havlíčkův Brod, 2009.
 • Konvit, Milan. Digitalizace a veřejné knihovny. Opava, 2011.
 • KUBÍČKOVÁ, Petra, Miloš KORHOŇ a Lubomír NOVOTNÝ. Digitalizace starých tisků ve Vědecké knihovně v Olomouci: seminář v rámci projektu Inovace výuky historie. Olomouc, 2008. ISBN 978-80-244-2014-1.
 • NOVOTNÝ, Lubomír, Miloš KORHOŇ a Milan TICHÁK. Digimon: digitalizace a mikrofilmování moravských novin.. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-7053-288-1.
 • PAPÍK, R. a kol. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech.. Praha : Karolinum (CD), 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 3 Summer