Course: Project management

« Back
Course title Project management
Course code UBK/KB221
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • TERRICH Robert, PhDr.
  • MATULA Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
Theory of systems and methodology System analysis Management and project planning CASE Human factor

Learning activities and teaching methods
Lecturing
  • unspecified - 8 hours per semester
Recommended literature
  • Ivana Švarcová, Štefan Kimlička. Cvičení k předmětu teorie projektování knihovicko-informačních systémů. Praha, 1986.
  • KRCHOVÁ, H. Řízení životního cyklu projektů v komunikační agentuře. Zlín, 2005.
  • MOLNÁR, Z. Projektování automatizovaných informačních systémů.. Praha, 1991.
  • NĚMEC, V. Projektový management.. Praha, 2002.
  • 1. VLASÁK, R., BULÍČKOVÁ, S. Základy projektování informačních systémů. Praha, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 2 Summer