Course: Research services 2

« Back
Course title Research services 2
Course code UBK/KB220
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
 • PAPÍK Richard, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Document typology Research typology Searching systems Web browsers

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Internship, Seminar classes, Students' self-study
 • unspecified - 8 hours per semester
Recommended literature
 • BUDIL, J.; KASTL, J. Automatizované informační systémy VTI. III, Dialogová informační obsluha. Praha, 1989.
 • CONVEY, J. Online information retrieval : an introductory manual to principles and practice. London, 1989.
 • MATOUŠOVÁ, M. Rešerše : úvod do teorie a organizace rešeršních služeb. . Praha, 1988.
 • MATOUŠOVÁ, M. Transformace veřejných informačních služeb na příkladu veřejné knihovny. Brno, 1997.
 • PAPÍK, R.; MICHALÍK, P.; MICHALÍK, P.; NOVÁČEK, L. Internet ? ekonomické, marketingové a finanční aplikace : Strategie vyhledávání a prezentace. Praha, 1998.
 • PAPÍK, Richard. Viditelný web versus neviditelný web ? rešerše na internetu. Praha, 2005. ISBN 80-86324-46-X.
 • POKORNÝ, J.; SNÁŠEL, V.; HÚSEK, D. Dokumentografické informační systémy. Praha, 1998. ISBN 80-7184-764-X.
 • VÁLEK, D. Studijně rozborová činnost ve VTEI. . Praha, 1981.
 • VLASÁK, R. větové informační systémy a služby : Informační průmysl.. Praha, 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 2 Summer