Course: Introduction to Study and the Subject Perspective 1

« Back
Course title Introduction to Study and the Subject Perspective 1
Course code UBK/KB001
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • KUBÍČEK Jaromír, doc. PhDr. CSc.
Course content
Social communication and information technologies Information storage since ancient times till present Archives and libraries Role of a librarian

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture supplemented with a discussion
Recommended literature
  • CEJPEK, J. Informace, komunikace, myšlení.. 2. přepr. vyd. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X.
  • HUITEMA, CH. A bůh stvořil internet.. Praha, 1996.
  • KOUKOLÍK, F. Mozek a jeho duše.. Praha, 2005.
  • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991.
  • PSTRUŽINA, K. Etudy o mozku a myšlení.. Praha, 1994.
  • ŠMAJS, J. Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje.. Brno, 2003.
  • ŠMAJS. Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice.. Praha, 1997.
  • TOFFLER, A;TOFFLEROVÁ, H. Nová civilizace : Třetí vlna a její důsledky.. Praha, 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 1 Winter