Course: Information Policy 2

« Back
Course title Information Policy 2
Course code UBK/KA155
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • KONVIT Milan, prof. Ing. PhD.
Course content
Information policy and society Free access to information Information policy outside the EU Information economic

Learning activities and teaching methods
Lecturing
  • unspecified - 1 hour per semester
Recommended literature
  • Challenge and change in the information Society. Facet Publixhing 2003. 229 s.. ISBN 1-35604-453-X.
  • KRIŠTOFIČOVÁ, E.; JURČACKOVÁ, Z.; ONDRIŠOVÁ, M. Terminologický slovník z knižničnej a informačnej vedy [elektronický zdroj]. vyd. [Bratislava] : STIMUL, 1999. ISBN 80-88982-12-X.
  • MACHLUP, F. Produkce a distribuce znalostí ve Spojených Státech. 1962.
  • TOFFLER, A;TOFFLEROVÁ, H. Nová civilizace : Třetí vlna a její důsledky.. Praha, 2001.
  • VLASÁK, R. Informační dálnice a knihovny.. 2. vyd. Praha : SKIP, 1996.
  • VLASÁK, Rudolf. Informační politika : základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích. Praha, 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science in combination with another discipline (2) Journalism, library science and informatics 2 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 2 Summer