Course: Services of Libraries and Information Services

« Back
Course title Services of Libraries and Information Services
Course code UBK/KA051
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • SABELOVÁ Miroslava, Mgr.
 • ŠEDÁ Marie, PhDr. Mgr.
Course content
Information services Information needs Typology of information services in libraries Public information services Public relations

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Interactive lecture, Seminar classes, Students' self-study
 • unspecified - 1 hour per semester
 • unspecified - 1 hour per semester
Recommended literature
 • metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu VK IS. Praha, 2011.
 • Reichel, Jiř. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha, 2009.
 • SMETÁČEK, V. Informační potřeby a jejich optimální uspokojování.. Praha : Univerzita Karlova, 1990.
 • Smetáček, Vladimír. Informační potřeby a jejich optimální uspokojování. Praha, 1990.
 • STöCKLOVÁ, Anna. Služby knihoven: vybrané problémy. Praha, 2008.
 • VOSOBA, P. Dokonalé služby : co chtějí zákazníci . Praha , 2004.
 • 1.ČERNÁ, M. STÖCKLOVÁ, A. Služby knihoven a informačních středisek.. Praha : Univerzita Karlova, 1992.
 • 3. SOLAR, J. Okolo pultu.. Praha : FINIDR, 1996.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 3 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science in combination with another discipline (2) Journalism, library science and informatics 3 Summer