Course: Foundations of successful communication

« Back
Course title Foundations of successful communication
Course code UBK/KA050
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis
Recommended literature
  • FISHER, Fred. Postavme mosty mezi občany a úřady místní samosprávy a v zájmu efektivnější spolupráce se naučme, jak zvládat konflikty a neshody.. Praha, 2002.
  • FOBEROVÁ, Libuše. . Knihovník, knihovna, komunikace. Dosáhněte co nejlepší komunikace za výpůjčním pultem knihoven.. Ostrava, 2014. ISBN 978-80-7054-206-4.
  • MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi.. Praha, 2003. ISBN 80-247-0650-4.
  • ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Umění jednat s lidmi. 2, Komunikace. Praha, 2005. ISBN 80-247-0844-2.
  • VOSOBA, Pavel. Dokonalé služby: co chtějí zákazníci. Praha, 2004. ISBN 80-247-0847-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 3 Winter