Course: Didactics of Czech language 2

« Back
Course title Didactics of Czech language 2
Course code UBK/CU006
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • HÖFLEROVÁ Eva, doc. PhDr. Ph.D.
  • ŘÍČNÁ Alena, Mgr.
  • KUBÍKOVÁ Ivona, Mgr.
Course content
Current trends in the education at basic schools Textbooks, readbooks and other handbook of Czech language Interpretation of literary texts in the process of Czech language education Making of spoken and written texts Extracurricular activities

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, unspecified, unspecified, Internship, Seminar classes
Recommended literature
  • ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. Praha: SPN, 1998.
  • GEJGUŠOVÁ, I. Komplexnost ve výuce literární výchovy. Ostrava, 2008. ISBN 978-80-7368-541-6.
  • KOSTEČKA, J. Do světa literatury jinak. Praha: SPN, 1995.
  • KREISLOVÁ, A. Světová literatura jako prostředek multikulturní výchovy. In Ergo.. Ústí nad Labem: PdF UJEP, 2001.
  • MARTÍNKOVÁ, V. Teorie literatury netradičně. Praha: Trizonia, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Secondary School Teacher Training in Czech language and literature (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Secondary School Teacher Training in Czech language and literature (2) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer