Course: Modern Czech grammar

« Back
Course title Modern Czech grammar
Course code UBK/CU004
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • HÖFLEROVÁ Eva, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Word and its principles Grammatical categories Declension and conjugation Clause and complex sentences Functional sentence perspective, communicative functions

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Internship, Skills demonstration, Seminar classes, Students' self-study
Recommended literature
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.
 • Jančáková, J., Komárek, M., Uličný, O. (Eds.) . Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. 1. a 2. díl. . Praha: UK, 1995.
 • KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002.
 • Karlík, P., Nekula, M., Z Rusínová (Eds.). Příruční mluvnice češtiny.. Praha: NLN, 2000.
 • Kol. Studie k moderní mluvnici češtiny 1?7. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3535-0.
 • KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii.. Olomouc: Periplum, 2006.
 • Minářová, E.; Ondrášková, K. (Eds.). Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektivy. . Brno: MU, 2004.
 • R. Šrámek (Ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. . Brno: MU, 1996.
 • SGALL, P., HRONEK, J. Čeština bez příkras. . Praha: H & H, 1992.
 • STICH, A. Jazykověda - věc veřejná.. Praha: NLN, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Secondary School Teacher Training in Czech language and literature (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava - (1) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Secondary School Teacher Training in Czech language and literature (2) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer